יחדיהו.

— א ) לוי בימי דויד' ראש בית אב לבני שובאל ( דה"א כד'כ ) ממשפחת גרשם ( דה"א כג'טז - . ( ב ) המרנתי פקיד דויד הממונה על האתונות ( דה"א כז'ל ' . ( בשבעים לדה"א כז : Jadtag וכן v-n שם : , iadias כלומר : נחךיה . בשבעים A לדה"א כד : , Iabaia , Agadeia אבל , Iehedeia : V'J ; Ia . bs . ia : S-3 כלומר יחליה . על הוראת השם ע"ע יחדיאל . וע"ע דויד ; פקידות . על א : ROTHSIEIN-HAENEL , 439 s . ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק