יחדיאל.

— אחד מראשי בתי האבות של חצי שבט מנשה המזרחי , שהוגלו בימי פול , הוא תגלת פלאסר , מלך אשור ( דה"א ה'כד כו . ( בשבעים jedi rjX : A , Hh . vrk \ : B שהוא שיבוש A ) hdei ^ X-a נםתרסה ל ' (/ 1 כלומר גחליאל' וכן גם ב . ! ediei . \ - והשווה לכאן את השם יחדיהו .  אל הספר
מוסד ביאליק