יחדו (בכתב יד אחד של המדנחאי יחדי כתיב יחדו קרי).

— איש משבט גד' מאבות אבותיו של אביחיל ( דה"א ה'יד . ( בשבעים , Ieddai : A ; IOVQSI : B כלומר יחדי ; ; leddto : Luc . וכן ב . ieddo ;\ ' יחדו הוא קיצורו של שם תיאופורי , שצורתו השלמה נחךי אל או יחדיהו' וכיו"ב , לצורת יחדו השווה את הצורה וישנו : T ; : v ( במקום : וישנה ) את טעמו ( שמ"א כא'יד ) ואת השם הודויהו הנזכר גם במכתבי לכיש' ששניהם מוכיחים ששימשו פעלי למ"ד יו"ד גם כפעלי למ"ד וי"ו . על היסוד חדה כמרכיב שמות עצם פרטיים ע"ע יחדיאל . טורטשינר , לכיש , N 0 TH , IPN , 209 S . 83 ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק