יזרעאל , עמק יזרעאל.

נא ] שם הגדולה שבבקעות ארץ ישראל' הנקראת על שם העיר יזרעאל . היקפו של המושג עמק יזרעאל אינו מוגדר כל צרכו במקרא' אולם ברור שאין השם מכוון לשטח הגדול ביותר של העיר יזרעאל' ולפיכך רשאים אנו לכלול במושג זה את היחידה הגיאוגרפית הנידונית בשלמותה . — שני חלקים לעמק' מערבי ומזרחי . החלק המערבי גדול ולו דמות משולש שבסיסו לרגלי הכרמל' רמות מנשה ( בלאד א רוחא ) והרי אם אל פחם' וקדקדו בתבור ; החלק המזרחי קטן וצר , ראשיתו בפרשת המים שעל מפתן עפולה ובקצהו הוא מתחבר עם עמק בית שאן . עמק יזרעאל פתוח גם למערב ומתחבר לעמק עכו הדרומי על ידי מעבר צר' שהבקיע אותו נחל קישון' עורק הניקוז העיקרי של העמק המערבי ' במצר שבין הכרמל ושלוחות הגליל התחתון . החלק המזרחי של העמק מנוקז על ידי נחל חרוד . עמק נרחב זה נוצר מהתח ברותן של בקעות אחדות : עמק יזרעאל המערבי , בקעת כסולות שבצפון ועמק נחל חרוד שבמזרח . כל אלה פרי פעולה טקטונית הם' שעשתה שקעים נרחבים בתוך מערכת ההר , שהתחברו במשך הזמן מכוחם של תהליכים הידרוגרפיים ממושכים . עמק יזרעאל מפסיק את שדרת ההר לכל רוחב הארץ ומחבר על ידי כך את עמק החוף ובקעת הירדן' ובכך...  אל הספר
מוסד ביאליק