2. יזרעאל.

— עיר בעמק יזרעאל . על שמה נקרא העמק עמק יזרעאל ( ע"ע . ( היא אינה נזכרת בשום מקור אכדי או מצרי קדום' ויש מקום להנחה שהיישוב נוסד על ידי בני ישראל . וייתכן שמראשית היווסדה היתה יזרעאל מרכזן של משפחות ישראליות' שנאחזו במזרחו של העמק ובאזורים הסמוכים' ובעיקר באדמת עיר המלוכה הכנענית שונם ( ע"ע ' ( שחרבה בתקופת אל עמארנה' ונבנתה מחדש רק לאחר כמה דורות כיישוב ישראלי . ביהו' יט'יח' נזכרת יזרעאלה כעיר בנחלת יששכר . בימי שאול ואישבעל היא עירו הראשית של מחוז במלכות ישראל < שנקרא על שמה : יזרעאל ( שמ"ב כ'ט . ( כמרכז איסטראטיגי חשוב ומקום הסתעפותן של הדרכים הראשיות' שנמשכו ממגידו ומהרי שומרון לבית שאן ולארץ הגליל' היתה ליזרעאל חשיבות יתרה בתקופת המלוכה הישראלית . בעין אשר ביזרעאל חנו בני ישראל בסוף ימיו של שאול' כשנתקבצו הפלשתים למלחמה באפק אשר בשרון ועלו לשונם ( שמ"א כט'יא ) ' ובסביבות עיר זו נערכה המלחמה' שכה היכו הפלשתים את צבא ישראל ( שמ"ב ד'ד , ( ורדפו אחרי שאול ושרידי חילו בואך הר הגלבע ( שמ"א לא 'א . ( בתקופתו של שלמה נכללה יזרעאל בנציבות החמישית שהקיפה את כל ארץ העמק ( מל"א ד' יב . ( עלי...  אל הספר
מוסד ביאליק