1. יזרעאל.

- יישוב במזרח הרי יהודה' במחוז השמיני ' הנזכר ביהוי טו'נו . אף אחינועם היזרעאלית ( שמ"א כה'מג ; וע"ע אחינעם ב ) מוצאה מאותו מחוז במדבר יהודה' שהרי נישאה לאיש במעון שעדריו בכרמל . דעת רוב החוקרים שיש לסמוך את שמו של מקום זה לשמו של יזרעאל' מצאצאי ? של חור בכור אפרתה , הנזכר בדה"א ד'ג' אחר השם עיטם . אבל הציע לזהות את המקום הזה עם חירבת תראמה הנמצאת בעמק של דל ? ה כ 10 ק"מ דרומיתמזרחית מחברון' ליד כביש חברון—באר שבע . אבל אין להצעתו על מה שתסמוך משום ריחוקו של המקום ממעון , כרמל' זיף ויוטה' הנזכרים עמו ביהוי טו'נו . וע"ע ישמא . _ - _ ROTHSTEIN-HAENEL , 50 — 51 ; ABEL , GP 2 , 365 מ ב פירוש השם . — השם יזרעאל מביע את הבקשה' שיפרה הי ' שייתן זרע' כלומר בנים . השווה ירי לא'כז : וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה . על הטעמים האפשריים של בקשה כזאת בשעת הולדת הילד ע"ע יבניה . עם השמות התיאופוריים המורכבים ביסוד יזרע נמנה כנראה גם השם השמי מערבי הקדום , izrakh-Dagan כלומר יזרע ( האל ) דגן . והשווה לכאן גם שמות אכדיים כגון Ea-  אל הספר
מוסד ביאליק