יזיז.

— ההגרי משרי הרכוש של דויד' היה ממונה על צאן ' המלך ( דה"א כז'לא . ( הוראת השם אינה ידועה . אולי יש לפרש יזיז כהפעיל של זוז' הידוע מן העברית המשנית' ותהיה הוראת השם ( האל ) יזיז . ואולי יש לסמוך את השם לפועל האכדי זיז' שהוראתו חלק' וממנו כינויו של מרדוך -is is-ki e-tu , mu-za- שמשמעותו המחלק את הרכוש . לפי זה יתפרש השם יזיז כלשון בקשה : יחלק האל לילד את המגיע לו . וע"ע זזא ; זיע ; יחציאל . TALLQVIST , AGE , 95 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק