יזיה.

— ישראלי שנשא אשה נכרייה בימי עזרא ( עזי י ' כה . ( בשבעים : . Iezia ; V-J \ At , ( e ) ia על הוראת השם ע"ע יזואל . מ  אל הספר
מוסד ביאליק