יזואל (כתיב), יזיאל (קרי).

- בכמה כתבי ידות של המסורה : יואל ; בן עזמות' מן הגי בורים שבאו אל דויד בהיותו בציקלג ( דה"א יב'ג . ( כשבעים , icorjX : B כלומר יואל ; . At , ir \ l : A כנראה קיצור של / af « 7 A , כלומר נךאל ; וכן ב ע : . iaziei לשם יזיאל מקביל כנראה השם יזיה . אין יסוד לסמוך את השמות הללו לשמות דומים בלתי שמיים מנוזו' כגון : , iazi-mashkhu המורכב מן היסוד 'iauzi 1 azi = מלך' , mashkhu ^ אל . נות סמך את השם יזיה אל הפועל העברי נזה' כלומר נטף , ומפרש אותו כמשמעות טהר' חטא . אבל השווה גם את הפסוק הסתום ביש' נב'טו , האומר על עבד ה : ' כן יזה גוים רבים' שאותו סומכים בדרך כלל לשורש הערבי נזר , קפץ' כלומר : יקפיץ גויים רבים . 1 ,. NOTH , IPN , 245 S . ; GELB-PURVES-MCRAE , NPN , 66 , 219 ש  אל הספר
מוסד ביאליק