יותם.

-כן עזריה ( עוזיהו ' ( מלך יהודה . התחיל למשול במקום אביו כשחלה עוזיהו במחלת הצרעת ועבר מארמון המלך לבית החפשית . מעמדו זה הוגדר במקרא בלשון מדויקת : ויוחם בן המלך על הבית שופט את עם  אל הספר
מוסד ביאליק