יושויה.

— בן אלנעם . אחד מגיבורי דויד ( דה"א יא'מו ' ( הנזכרים ברשימה הנוספת של גיבורי דויד שנשתמרה בדה"י בלבד . על רשימה זו ע"ע גיבורי דויד . בשבעים . Iwaeia : AB משמעות השם אינה ברורה' ובדרך השערה בלבד אפשר לראות ביסוד יושו הפעיל מן השורש ישי"ישו' שנגזרה ממנו התיבה העברית יש' והוא ידוע לנו מן האכדית כהוראת היה ( בעבר js / ' 10 ! shi ובייחוד במשמעות : יש לי . ( לפי זה יהיה פירושו של השם : הי ייתן . וע"ע ישוי ; ישי . . Norm , IPN , 202 s ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק