יושה.

— ממשפחה מיוחסת בשבט שמעון ( דה"א ד'לד . ( בשבעים : , hoa ( e ) ia כלומר יושיה או יאשיה . יש סוברים שנמסר השם בצורה משובשת . אבל יש להניח שאינו אלא צורה מקוצרת של שם מלא' כגון : יושויה' יושםט או כיו"ב . מ  אל הספר
מוסד ביאליק