יושביה.

— בן שריה ( דה"א ד'לה ) ' ממשפחה מיוחסת בשבט שמעון' אבי יהוא' שנמנה עם הכתובים בשמות כימו יחזקיהו מלך יהודה ( שם שם' מא ; וע"ע שמעון . ( בשבעים Jaa ^ ia : AB . / waa / 3 ta : Luc . אפשר משמעות השם היא : הי יושיב' והשווה והושבתים לבטח ( ירי לב' לז . ( אבל לא מצינו שהפועל ישב ישמש מרכיב שמות עצם פרטיים במקרא . וקריאת השם ישכיה ככתבי יב , לפי הניקוד יושיביה' מוטלת אף היא בספק' ואפשר לקראו ישוביה או ; שינ ; יה . משמעות השם השמי המערבי נשב אל אינה ברורה כל צרכה . ואולי אין יושביה אלא מבטא דיאלקטי של השם # ; ב ; ה . לדעת ייבין מצוי השם יושיבאל גם בשנהבי שומרון ( בתעתיק מצרי . ( וע"ע אלישיב . COWLEY , AP , Reg . S . V . ; NOTH , IPN , 202 s . ; TH . BAUER , Ostkanaanaer , 303 y < B  אל הספר
מוסד ביאליק