יורי.

— אבי בית אב בשבט גד ( דה"א ה'יג . ( בשבעים : B 3 ; ICOQEE e ) IcoQeg : A הפכה ל , Icoagifi : Luc . ( 5 ~ כנראה קיצור של , Iwaigi / j , כלומר יוירים . השם יורי הוא מן השמות המקוצרים בסיומת י , ומסתבר שאינו אלא צורת משנה לשם יורה ( ע"ע . ( מ  אל הספר
מוסד ביאליק