יורה.

- אבי משפחה' שבניה חזרו עם זרובבל מגלות בבל ( עז'ב , יח . ( בנחמי ז'כד ( השווה גם נחמי י ' כ ) כתוב חריף במקום יורה' אבל בשני כתבי ידות של המדנחאי הגרסה יורה באה גם בס' נחמיה . בשבעים , Ovga : B ; IWQO . : A כנראה חורה' ובדומה לזה גרסת חפשי בנחמי ז'כד : חורם' אבל בעזי : יהורא . יש מציעים לגרום גם בעזי חריף . אבל מסתבר יותר שהיו שני שמות לאבי המשפחה . ועוד ייתכן' שהיו יורה וחריף שני אנשים בני משפחה אחת והיו קוראים למשפחה לפעמים על שם חריף ולפעמים על שם יורה . יש מי שמפרש חריף כלשון חורף ( ע"ע חרוף ) ויורה כלשון יורה , גשם החורף . אבל אין יסוד לשנות את הניקוד ליוךה . ייתכן שלפנינו שם תיאופורי מקוצר בסיומת ה' המביע את הבקשה שיורה האל' כלומר שייתן גשם ( הוי י יב ) או ' ' שיורה את הילד בדרך יבחר ( תה' כה'יב . ( וקרובה יותר דעתו של לידזברםקי שהשם יורה קיצור הוא מן יורם ( ע"ע . ( השם יורה יש בו דמיון לשם ירא' שנמצא חרות על חותמת עברית שאביגד מייחם אותה למאה הוי לפסה"נ . אפשרי שאין ירא אלא כתיב חסר של יורא' והאל"ף של שם זה אינה שרשית' אלא סיומת של שם תיאופורי מקוצר . אבל נראית יותר השערתו של ...  אל הספר
מוסד ביאליק