יועש.

—א ) אחד מבניו של בכר בן בנימין ( דה"א ז'ח — . ( ב ) פקיד דויד המלך שהיה ממונה על אוצרות השמן ( דה"א כז'כח . ( לפי הדעה הרווחת היסוד עש שבשם זה נגזר מן הפועל עוש' הבא במקרא רק בפסוק הקשה : עושו ובואו כל הגוים מסביב ( יואל ד'יא . ( יש סומכים אותו לפועל הערבי ע'את / שמשמעותו בא לעזרה' ולפי זה הוראת השם : הי בא לעזרה' הושיע . והשווה לכאן את השם הערבי הדרומי עיות' ואת השם הצאפאי ע'ת' ' הנגזרים' לדעתו של ריקמנס' מאותו השורש ; כך אפשר לפרש גם את השם התיאופורי הערבי הדרומי ע'ות'אל ואת השם הצאפאי עיתיאל . אבל השווה גם את השם השבאי הסתום אלעתי , בעי"ן פשוטה . וע"ע יעוש . GRAY , HPN , 154 3 . ; NOTH , IPN , 176 ; RYCKMANS 1 , 173 , 244 s ., 399 שיל  אל הספר
מוסד ביאליק