יועד.

— בנימיני ' זקנו של סלוא' שנמנה עם המתיישבים בירושלים בסוף ימיו של נחמיה ( נחמי יא'ז . ( לפי ניקוד המסורה משמעות השם ברורה : ה' הוא עד . והשווה למשל : בשמים עדי ושהדי במרומים ( איוב טז'יט ' ( כלומר הי הוא עד לצדקתי . אבל בשבעים , Load : AB כלומר יועד . ולפי ניקוד זה משמעותו של השם כמשמעותו של השם אלעד ( ע"ע . ( וע"ע עדיה . . NOTH , IPN , 147 S ., 162 3 מ  אל הספר
מוסד ביאליק