יוספיה.

-אחד משבי הגולה . בעז' ח'י , נאמר : ומבני שלומית בן יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים , הרי שבן יוספיה ראש משפחת בני שלומית . על שמות מורכבים ביסוד בן ע"ע בן אבינדב . בעזרא החיצוני ( ח , לו ) כתוב : , viwv Baviaq ZaXei ^ Kui } Iwoaxpiov ix rojv כלומר מבני בני שלומית בן יוספיה ; גרסה זו נראית יותר ולפיה יוספיה הוא אבי שלומית' ראש משפחת בני . כנראה' משמעותו של השם' שהי יוסיף בנים לאבי הילד . וע"ע בן אבינדב ; יוסף . N OTH , IPN , 212 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק