יוסף, בית יוסף, בני יוסף.

- כך נקרא תחילה אחד משבטי ישראל' על שם בכור בניה של רחל אשת יעקב ( וע"ע יוסף . ( בפרשת החלוקה של הנחלאות לשבטים בגורל ניתנה נחלה אחת לבני יוסף ( יהו' טז , א ; וע"ע יהושע , ס' יהושע , פרקים יג-כא . ( גם בברכות יעקב ( בר' מט'א כח ) ובברכות משה ( דב'לג ) נזכר יוסף כשבט מיוחד לעצמו בין שאר שבטי ישראל ( בר' מט'כב ; דבי לג'יג . ( ואף במסורת של ס' דברים על פרשת הברכה והקללה המועדות להיקרא על הר גריזים ועל הר עיבל לא נזכרו אפרים ומנשה בין השבטים אשר יעמדו על הברכה בהר גריזים אלא יוסף ( דבי כז'יב . ( מסורת קדומה , הכאה בשלשלות היוחסין שבס' דה"י , מספרת על בכורתו של יוסף' שהגיעה לו לאחר שנדחה ראובן מן הבכורה' אבל המעמד הכרוך בבכורה נלקח ממנו על ידי יהודה : ובני ראובן בכור ישראל , כי הוא הבכור ... נתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ... כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף ( דה"א ה'א ב . ( התחרות שבין יהודה ובין יוסף , שתחילתה אפשר היתה עוד בימים שלפני הכיבוש' היתה שורש להתפלגות המלוכה לאחר מות שלמה . דומה שרק בהמשך ימי ההתנחלות , משהתברר שאין שבט לוי ( ע"ע ) זוכה לנחלה משלו' ובני לוי מייחדים ...  אל הספר
מוסד ביאליק