יוסף.

— א ) כן יעקב' ועי' לקמן . — ב ) אביו של יגאל' אחד המרגלים ששלח משה לתור את הארץ ( במי יג'ז . ( רבים ממפרשי זמננו סבורים' ששמו של אבי יגאל נשמט כאן' ואחריו היה כתוב : לבני יוסף , או : למטה יוסף . — ג ) אחד מבני אסף ( דה"א כה'ב'ט — . ( ד ) אחד מבני ישראל שנשאו נשים נכריות בימי שיבת ציון ( עז' י ' מב — . ( ה ) אחד הלויים בימי שיבת ציון ( נחמי יב'יד . ( צורת השם בתרגום השבעים : ? Jwar \ q > בפש : ' יוסף ; n Joseph : V כנראה השם יוסף צורה מקוצרת הוא של שם תיאופורי מעין יוספאל או כיוצא בו ( השווה את השם יוספיה' עזי ח'י ' וע"ע . ( ספק אם יש לםמכו לשם המקום ישפאר ( ישפאל ' ( הנזכר ברשימת השם ערי ארץ ישראל של תחותימס הגי ( מסי ( 78 האכדי או ' או אל ^ שונאל ^ שפאל . מכל מקום ברור הדבר' שצורת יוסף עתיד מקוצר היא של הפועל יסף בהפעיל . ופעם אחת באה במקרא הצורה הפיוטית יהוסף ( תה' פא'ו ' ( עם התחדשות הה"א של בניין הפעיל' כדוגמת יהושיע  אל הספר
מוסד ביאליק