יונה, ס' יונה.

- השישי בקובץ תרי עשר הנביאים . שלא כשאר ספרי הנבואה' לא באו בספר זה דב ריו של הנביא' אלא סיפור מאורעות שאירעו לנביא . שמו של הנביא נושא הסיפור הוא יונה בן אמתי ' הידוע ממקום אחר ( מל"ב יד'כב ; וע"ע . ( כנראה כונס הספר לתוך ספרי הנבואה לפי שהוא נוגע בבעיות נבואיות עקרוניות וגם פותח הוא בדברים שנאמרו לנביא מפי הגבורה . נא ] תוכן הספר וחלוקתו -. העלילה המסופרת בסי יונה שלושה שלבים בה' ואלה הם : . 1 פרקים א—ב . —ה' מצווה על יונה שילך לנינוה ויינבא ליושביה . יונה מבקש להתחמק משליחותו ( לברוח מלפני הי ' א'ג ) ומפליג באנייה ההולכת בכיוון ההפוך' לתרשיש . הי מטיל סערה אל הים' ואנשי הספינה מפילים גורלות לדעת בשל מי באה הרעה הזאת להם' והגורל נופל על יונה . לאחר חילופי דברים עם יונה' הם משליכים אותו' על פי בקשתו' לים . הים נרגע ואנשי הספינה מכירים בגדולתו של הי . יונה ניצל מטביעה לאחר שדג גדול' שליחו של ה' ' בולע אותו . הוא מודה לבוראו ממעי הדג ( פרק ב ' ( והדג פולטו ליבשה במצוות הי . . 2 פרק ג . — הי מחדש את שליחותו של יונה אל אנשי נינוה' ויונה הולך בדבר ה . ' עובר הוא בנינוה וקורא : עוד ארבעים...  אל הספר
מוסד ביאליק