יונה, בן אמתי.

— נביא שפעל בממלכת ישראל הצפונית בימיו של ירבעם בן יואש ( ע"ע ' ( או זמן מועט קודם מלכותו של ירבעם . מוצאו מגת חפר שבנחלת זבולון ( והשווה יהו' יט'יג . ( לפי המסופר במל"ב יד'כה כז' התנבא יונה על ירבעם שירחיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה : כי ראה הי את עני ישראל וגו / ואמר שלא ימחה את שם ישראל מתחת השמים . דברים אלה נחשבים על פי רוב להבאה עקיפה של נבואת יונה . נראה' שימי פעולתו של יונה היו בתקופת השגשוג של מלכות ישראל' קודם הפורענות שבאה על ישראל לאחר מיתתו של ירבעם השני . וע"ע ירבעם בן יואש . קויפמן , האמונה הישראלית ב , 293—292 ^ , , MEYER , GA 2 , 348 ; NOTH , IPN , 230 ; PEDERSEN , Israel 3 , 127 V מה טעם בסוכה שהקים לו יונה אם היה זקוק לצלו של הקיקיון ? ביהמי ( B 6 hme ) ביקש ליישב את הסתירות בדרך הפרדת המקורות' אבל הצעתו לא נתקבלה על דעתם של רוב החוקרים,- הללו הסתפקו בהנחה' שדברים מוקשים אחדים נוספו על הסיפור בידי קוראים מאוחרים ( שמידט , ( או ניסו להעביר את הפסוקים המוקשים ממקום למקום ( וינקלר , ובמקצת גם ביואר . ([ Bewer ]  אל הספר
מוסד ביאליק