יונה.

— וא ] עוף טהור מסדרת היונים , , coiumbidae שזניו וגזעיו המרובים נפוצים בכל חלקי העולם . ס מניהם המשותפים הם : ראש קטן ( ביחס לגוף ' ( מקור קצר , נחיריים בצורת סדקים ועליהם חיפוי עור תפוח . הרגליים קצרות , ובדרך כלל אדומות ; לכף הרגל ארבע אצבעות שאחת מהן פונה לאחור , הזנב בדרך כלל מעוגל . המבנה הפנימי של היונה דומה לשל התרנגולת : הוושט מתרחב בחלקו העליון לזפק כפול' ובעונת הדגירה מצטבר בו חומר חלבי שמן , המכונה חלב יונים' והוא מזונם של הגוזלים בימי חייהם הראשונים . מזונן העיקרי של היונים הם זרעים קשים' ולשם ריכוכם מרבה היונה לשתות במציצה ( והשווה חול' סב'ב ' ( ויש שהיונים באות לצורך זה אל אפיקי מים ( שה"ש ה'יב . ( הנקבה מטילה ביצים פעמים אחדות בשנה' שתי ביצים בכל הטלה . הדגירה נמשכת כ 16 יום' ובשעות האמצעיות של היום הזכר ממלא את מקומה של הנקבה הדוגרת . פעמים בשעת הדגירה משמיע הזכר קול המיה' המשמש דימוי לקול עצוב וחלש ( ישי לח ' יד ; נט'יא ; יחי ז'טז ; נחי ב 'ח . ( בארץ ישראל — בייחוד בצפונה ובדרומה — מצויה יונת הסלעים' , coiumba livia הדוגרת באזור ההרים' במערות' בגיאיות ובחגווי הסלעים ...  אל הספר
מוסד ביאליק