יון.

- השם יוון מורה בעיקרו על , 'laovlt ) היא ארץ היוונים' קבוצה אתנית הלינית' שתחום התיישבותה נמשך מאטיקה דרך איי הים האיגיאי עד חופה המערבי של אסיה הקטנה' מן העיר מיליטוס בדרום ועד העיר פוקאיה בצפון . הוי"ו שבתעתיק העברי יוון מוכיחה' לדעת רוב החוקרים' שהיוונים בימי קדם ביטאו את השם , 'Iaovirj כעין 'IaFovi-q ואילו אולברייט סבור שהוסיפו העברים את הוי"ו לשם 'Iaaviri כדי להימנע מהגיית שתי תנועות בזו אחר זו . ( hiatus ) ברבות הימים יצא השם יוון לשמש במשמעות כל ארץ מאוכלסת הלינים . במשמעות נרחבת זו משמש השם יוון' לדעת כל החוקרים' בכתובים מן התקופה ההליניםטית . אבל יש מקום לסברה' שצריך לפרשו כן גם במקורות הקדומים יותר' לפי שבמשמעות כללית זו כבר בא השם , 1 aman קרי : נון' בתעודות אשוריות מן המאות הח' והז' לפסה"נ ; ובתעודות פרסיות מן המאות השישית והחמישית מורה השם Yauna על כל שטחה של האחשדרפנות הפרסית באסיה הקטנה' ולאו דווקא על חלקה היווני בלבד . בתעודות המזרח הקדמון נזכרים היוונים לראשונה בסוף המאה הח' בכתובות סרגון מלך אשור' המתפאר שהעלה ברשתו כמו דגים את היוונים שעל איי הים המערבי . אותו המלך ...  אל הספר
מוסד ביאליק