יוכבד.

- בת לוי שנולדה לו במצרים , והיא דודתו ואשתו של עמרם בן קהת בן לוי ' ואמם של אהרן' משה ומרים ( שמ' ו'כ ; במי כו'נט ; דה"א ה'כז'כח , ( נישואי יוכבד ועמרם' שהם נישואי איש עם דודתו' אסורים לפי חוק העריות שבתורה' אבל לפי השקפת המקרא לא היה איסור זה נוהג קודם מתן תורה ; וע"ע דוד , דודה . לפי הייחוס הנ"ל היתה יוכבד נכדתו של יעקב ; אבל קשה להניח שמשה' שהו ציא את בני ישראל ממצרים לאתר שישבו שם ארבע מאות ושלושים שנה ( שמי יב'מ ' ( היה נכדו של לוי בן יעקב . גם השערתו של ראוליי ' שמושבם של בני ישראל במצרים נמשך כמאה ועשרים שנה אין בה כדי ליישב קושי זה . אך קרוב יותר' שהמסורת לא שמרה אלא את שמותיהם של יורדי מצרים ויוצאיה בלבד' ושמותיהם של דורות הביניים ' גרי מצרים , נשכחו . המרכיב השני בשם יוכבד יש להשוותו אל השם איכבוד ( המורכב כנראה ביסוד אי = איה , ( אל השם האוגריתי בן כבד , ואל שמות אכדיים מטיפוס — iluAddu-Kabittu הדד כבד , היינו : נכבד . המרכיב יו בא בשמות מקראיים כגון יונתן , יוזבד ועוד כקיצורו של שם הוי"ה' ויש סוברים שזוהי משמעותו גם בשם יוכבד , אף על פי שלדברי המקרא לא נגלה שם הוי"ה אלא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק