יוחא.

—א ) בן כריעה הבנימיני ( דה"א ח , טז , ( וע"ע בריעה -. ב ) התיצי בן שמרי מגיבורי דויד ( דה"א יא 'מה . ( שמו נמצא כרשימה הנוספת של גיבורי דויד ( שם שם , מא מז ' ( שלא נזכרו בסי שמ"ב . וע"ע תיצי . בשבעים 3 לדה"א ח'טז : עג ' /((*!^ כלומר יוחן ' /<*>< 2 % <* : ^ כנראה יו את . בשבעים BA לדה"א יא . , IwaCae אבל ב ^ בכל מקום ; . ioha יש מציעים לגרוס יואח במקום יוחא , אבל נראית יותר הסברה , שיוחא מורכב מהיסוד יו ומקיצור של י & וד שני , ויהיה יוחא קיצור של שם כגון יוחנן . והשווה את השם המקראי אליקא ושמות כגון אחמא , הבא בחרסי שומרון . על ב : ש . קליין , ידיעות ז ( ת * ש 103 , 102 , ( על השם : , 1 » NOTH , IPN , 40 ש האפשרות ששימש יוחנן בכהונה גדולה עוד בימי ארתחששתא השני , והבא אחריו , ידוע , חי עד לימיו של אלכסנדר מוקדון . מורגנשטרן מבקש ליישב את שני המקורות על ידי שהוא מאחר את זמן גירוש הנשים הנכריות ( ועל ידי כך גם את  אל הספר
מוסד ביאליק