מחזור זריתתה של השמש בשעריה כמתואר בס' חנוך,פרק »ב. השמש זורחת בבל שטר במשך שני חדשים בשנה. המספרים מציינים את ימי האותות כדלקמן: ‭.1‬ א' ניסן (ל"א אדר‭.2 ;(‬ א' תמוז (ל"'א סיוון‭.3;(‬ א' תשרי (ל‭»-‬ אלול‭.4 ;(‬ א' טבת (ליא כסליו)