יובלים, ס' היובלים (או היובלות).

- אחד הספרים החיצוניים ; והוא תיאור מגמתי המסכם את המאורעות המסופרים בסי בראשית . הספר נכתב עברית בימי הבית השני ' אבל המקור העברי לא הגיע לידינו' ונשתמרו רק התרגום החבשי ' וקטעים אחדים בתרגום לטיני ; שני תרגומים הם מתרגום יווני שאבד ( זכרו בא בכתבי אבות הכנסייה . ( מן המקור העברי נמצאו קטעים זעירים של טפסים אחדים בחפירות במערות שליד ח'רבת קומראן . נא ] ה ש ם . —שמו העברי של הספר המובא בסי ברית דמשק ( ע"ע מגילות גנוזות ' ( הוא : סי מחלקות העתים ליובליהם ובשבועותיהם . אותו השם' בנוסח נרחב' בא בראשו של התרגום החבשי ' וקיצורו נרשם בחתימתו . שמו של הספר רומז למגמתו הברורה' היינו : לחלק את העתים ולמנותן בדייקנות ולקבוע תאריך מדויק לכל מאורע המסופר בו . הוא מונה את השנים מבריאת העולם ביחידות של יובלים 49 ) שנה ' ( שבועות' כלומר מחזורים של שבע שנים' ושנים בודדות , למשל : וביובל הארבעימ ושניים בשנה הראשונה של השבוע השביעי קרא אברהם לישמעאל וכוי ( יובלים יט 'א . ( בשל שיטה זו של מניין השנים כינו אבות הכנסייה את החיבור כשמו המקובל היום ס' היובלים . פעמים הוא נזכר בכתביהם גם בשם , Aenrrj Fevemg ב...  אל הספר
מוסד ביאליק