יואל, ס' יואל.

— נא ] ספר הנבואה השני במערכת תרי עשר הנביאים ( בתרגום השבעים הוא בא במקום הרביעי ' אחר הושע' עמוס ומיכה . ( על אישיותו של הנביא יואל בן פתואל ( יואל א 'א ) הנזכר במקרא רק בפתח הספר אין לנו שום ידיעות מוסמכות . בספר vitae prophetarum ( יד ' ( נקבע מוצאו משבט ראובן' כנראה על סמך זיהויו עם יואל שבדה"א ה'ח' אבל אין בידינו לעמוד על מקורה של מסורת מאוחרת זו' שאין לה אחיזה בתוכן סי יואל' שעניינו מצומצם בירושלים וביהודה ( א'יג,- כ'א'טו ; ד'א'ו'ח'טז'יז'כ ' כא . ( לפי סדר עולם חי יואל בימי מנשה' אבל אין זה אלא דרש' שיסודו בהנחה' שכיון שלא נזכר בראש הספר שם המלך שניבא הנביא בימיו' חזקה שאותו מלך רשע היה . רותשטיין עומד על דבר זה' שהנביא קורא את כל חלקי העם לתשובה ולתענית' ועל המלך הוא פוסח ; ומכאן הוא למד' שיש לייחס את נבואותיו לימי ילדותו של יהואש . גם חוקרים אחרים ייחסו את נבואותיו של יואל לאיזה פרק זמן בתקופת המלוכה . אולם רוב החוקרים סבורים' שהוא מאוחר לגלות בבל ושיבת ציון ( ועיי לקמן . ( נב ] תוכן הספר : . 1 תיאור מכת ארבה' שהחריבה את ארץ יהודה ( א'א יב . 2 ;( קריאה לתענית ציבור ולתפילה לשם...  אל הספר
מוסד ביאליק