יואח.

—א ) בן זמה , לוי מבני גרשם ( דה"א ו'ו . ( לוי בשם זה עצמו' יואח בן זמה' נזכר בדה"ב כט'יב , כאחד מאלה שהשתתפו בטיהור המקדש בימי חזקיהו . - ב ) לוי מכני עובד אדום' מן השוערים שהבדילם דויד לעבודת המקדש ( דה"א כו'ד — . ( ג ) בן אסף' מזכיר המל ך חזקיהו בזמן מצור סנחריב ( מל"ב יח'יח ; ועוד — . ( ד ) בן יואחז , מזכיר המלך יאשיהו ( דה"ב לד'ח . ( בשבעים שם זה בא בצורות שונות' רובן משובשות . הוראת השם : הי הוא אח . על נסיונות אחרים לפרש את היסוד יו בשמות תיאופוריים ע"ע יוכבד' ושם ספרות . י '' ל  אל הספר
מוסד ביאליק