יהץ, יהצה.

— עיר בעבר הירדן . כשיצא סיחון לקראת ישראל' בא יהצה' נלחם בישראל' וישראל היכהו לפי חרב ( במ' כא'כג ; דב' ב'לב ; שופ' יא'כ . ( העיר היתה בנחלת ראובן ( יהו' יג'יח ) וניתנה ללויים ממשפחת מררי ( דה"א ו'סג . ( יהץ נזכרת גם בכתובת מישע מלך מואב ( שו' ' ( 20 ' 19 ' 18 שנאמר שם : ומל ך ישראל בנה את יהץ וישב בה בהלתחמה בי ויגרשה כמש מפנ [ י ו ] אקח ממאב מאתן אש כל רשה ואשאה ביהץ ואחזה לספת על דיבן . אין ספק' שיהץ היא מן הערים' שהחזירן עמרי לישראל ולאחר מכן מילאה תפקיד חשוב במלחמת ישראל במואב' וקרובה הדעה שהיתה מבצר . זיהוי העיר אינו ודאי . לפי אבסביוס ( אוני ' 104 שוי ( 11 נמצאה יהץ בין דיבון לבין מידבא . מוםיל זיהה את יהץ עם אמ אל וליד ממזרח לאמצע הדרך מדיבון למידבא' אבל לא נמצאו שם שרידים קדומים לתקופה הנבטית . אבל העלה את אפשרות הזיהוי עם ח'רבת אסכנדר בגדה הצפונית של ואדי ואלה' אבל לא במצאו שם שרידים אלא מתקופת הברונזה בלבד . ךי-וו מציע לזהות את יהץ עם לב' הנמצאת 11 ק"מ לצפון מדיבון על יד דרך המל ך' המוליכה למידבא' מקום ששרידיו מעידים על יישוב בתקופת הברזל . אבל קשה לה ניד ' ! שסיפח מישע לד...  אל הספר
מוסד ביאליק