יהללאל.

- ברשימת בני כלב נאמר : ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל ( דה"א ד'טז . ( ייחוסו של יהללאל אינו ברור . בשבעים B נמצאת הגרסה : בנו יהללאל' כלומר יהללאל בנו של קנז' הנזכר בפסי טו , שם . אבל לפי גרסה זו קשה להלום אה המשך הכתוב אחרי יהללאל . החוקרים הציעו הצעות אחרות' ואין הן מניחות את הדעת . מ שמות בניו של יהללאל ידוע לנו זיף ( ע"ע ) כשם מקום' אבל בדה"א ב'מב' נאמר שמישע בן כלב הוא אבי עיר זו . שם המקום ארהרר שברשימת שישק ( מס' ' ( 70 הנזכר בין יישובי הנגב' בין החגר ( המצודה ) פתש ובין החגר אברם'נת פרש על ידי אולברייט שהוא אלהלל' והוא הציע לזהותו עם יהללאל של דה"א ד'טז . צורת השם בשבעים , reasrjX : B אבל ^ . / cd / UA A : A-j לכאורה משמעות השם היא : ( הילד ) יהלל את האל' והיסוד התיאופורי אל הוא מושא המשפט . אכל פירוש זה מופרך מן הכלל' שהיסוד אל משמש בשמות עצם פרטיים כנושא דווקא . ושמא פירושו של השורש הלל כאן : להאיר' והשווה לכאן את השם יאיר' ואת הכתוב : בהלו נרו עלי ראשי ( איוב כט'ג ' ( אלא שאין כמקרא עדות לשימושו של שורש זה בבניין פיעל .  אל הספר
מוסד ביאליק