יהושפט, יושפט.

- א ) בן אחילוד . אחד מחשובי השרים , המזכיר ( ע"ע , ( במלכות דויד ( שמ"ב ח , טז ; כ , בד ; דה"א יח'טז ) ובמלכות שלמה ( מל"א ד'ג . ( לדעת מזר יהושפט בן אחילוד הוא אחיו של בענא ( ע"ע ) בן אחילוד' הנמנה ברשימת הנציבים של שלמה כנציב ארץ העמק ( מל"א ד'יב ' ( ושניהם ממוצא כנעני . אבל אחד מהם' ששימש שר בחצר המלך' מזכיר' נתכנה בשם הישראלי יהושפט - . ב ) יושפט המתני ( דה"א יא'מג . ( אחד מגיבורי דויד שמעבר הירדן המזרחי . משמעות כינויו' המתני ' לא נתחוורה' ושמא הוא שם מקום מוצאו או שם משפחתו , וע"ע מתני - . ג ) אחד מן הכהנים המחצצרים בחצוצרות לפני הי בימי דויד ( דה"א טו'כד - . ( ד ) בן פרוח הנציב . אחד מנציבי שלמה , ממונה על ארץ יששכר ( מל"א ד' יז — . ( ה ) מלך יהודה' וע"ע . — ו ) בן נמשי ( מל"ב ט , ב יד ) אביו של יהוא מלך ישראל ; וע"ע יהוא . ' ' בשבעים : . IcoocupaT , Iwaacpa'd ? על פירוש השם ע"ע אלישפט . ב . מייזלר , ידיעות יג ( תש"ז 108 , ( MONTGOMERY , Kings , 113 s ., 404 " ' ל  אל הספר
מוסד ביאליק