יהושע בן נון.

— בתורה בזכר יהושע ( בשבעיב : Irjoovq או ( h ] aov ^ vl 6 ; Navrj , Navr ) כמשרתו של משה ( שמ' כד'יג,- לג'יא ; במי יא'כח ' ( כמצביא במלחמת עמל ק ברפידים ( שמייז'ח יג ' ( כאחד משני המרגלים שהתנגדו לרוב חבריהם המוציאים את-דיבת הארץ רעה ( במייג ; ושם פסי טז נאמר שבתחילה היה שמו הושע ומשה קרא לו יהושע ' ( וכמי שנתמנה למלא את מקומו של משה אחר מותו ולהיות מנהיגו של העם במלחמה לכיבוש הארץ ( במי כז'יח כג ; דבי א'לח ; ג'כא'כח ; לא'ג'כג ; לג'ט . ( דעות החוקרים נחלקו בשאלה' אם יהושע דמות היסטורית הוא . אחדים כגון שטאדי ' ( Stade ) מייאר , ( Meyer ) הלשר , ( Hoischer ) משיבים על השאל בשלילה גמורה' ורואים ביהושע רק את האפונים של משפחה ממשפחות אפרים' ובמה שמסופר על אודותיו רק מעין השתקפות הסיפורים על משה . אחרים' כגון שטויירנאגל , ( steuernagei ) שוללים רק את אפיו כמצביא כלל י י של ישראל' וחושבים אותו לדמות היסטורית של גיבור השייך לשבט אפרים . אחרים' כגון קיטל' סברו שאין להטיל ספק בדבר' שבראש השבטים שנכנסו לארץ כנען מן המזרח לאחר מותו של משה עמד איש מבני אפרים ושמו יהושע' ולדעתם אין השאלה אלא זו' ...  אל הספר
מוסד ביאליק