יהושע, יהושוע.

-א ) בן נון' וע"ע - . וח בית השמשי . בנחלתו הניחו הלויים את ארון האלהים כשהוחזר מארץ פלשתים ( שמ"א ו'יד יח - . ( ג ) שר העיר ירושלים בימי יאשיהו ( מל"ב כג'ח — . ( ד ) בן יהוצדק ; וע"ע ישוע בן יהוצדק . השם מצוי גם בחותמת ליהושע בן עשיהו . על פירושו ע"ע אלישוע . Origins , Toronto 1950 , 113 ; H . TUR-SINAI , VT 1 ( 1951 ) , 307 s . NOTH , 1 PN , 70 , 110 , 154 ; DIRINGER , Iscrizioni , 187 ; J . T . MtbK , Hebrew מ הגיעו חוקרים אחדים לידי מסקנה , שיש לייחס ליהושע בתולדות ישראל חשיבות גדולה מזו שהמסורת מייחסת לו . זלין' למשל , הביע את הדעה שיהושע , מנהיגם של שבטי רחל , השבטים היחידים שישבו במצרים ועלו משם , הצליח לחבר אותם בברית בשם הי עם יתר השבטים שישבו בארץ כנען בלא הפסקה ולא ידעו עדיין את הי ; הרעיון , שהי הוא אלהי ישראל וישראל הוא עם הי , הריהו לפי זלין תורתו של יהושע ולא תורתו של משה . לדעה דומה לזו הגיע בדרך אחרת מיכה יוסף בן גוריון ; גם הוא סבר , שמייסדה של דת ישראל לא משה היה' אלא יהושע , ויום ברית שכם היה יום הולדתה של דת זו . לפי אלט ונות אין כמעט בספר יהושע חומר היסטורי ' אלא ...  אל הספר
מוסד ביאליק