יהושבע, יהושבעת.

-בת יורם מלך יהודה ואשתו של יהוידעהכהן' שהצילה את יואש מיד עתליה ( מל"ב יא'ב ;( בדה"ב כב'יא' שמה יהושבעת . בשבעים מתחלפות הצורות . Iwoaftef t , Icoaafiee על משמעות היסוד שבע כמרכיב שמות עצם תיאופוריים ע"ע אלישבע . ואולי יש להשוות לכאן גם את הכתובת הפיניקית של אזתוד' המזכירה מנעם ושבע ( שורה ' ( 6 כצירוף קבוע של מושגים נרדפים בתיאור מצב כלכלי איתן . היסוד שבעת אינו ידוע לנו ממקום אחר . עיי ספרות בערך אלישבע , ועוד : נ . ה . טור סיני / לשוננו יז ( תשי"א 08 , ( נ H . TH . BOSSERT , Oriens 2 ( 1948 ) , 163 ss . n  אל הספר
מוסד ביאליק