יהורם, יורם, בן אחאב.

- לפי מל"ב ג'א' עלה יהורם בן אחאב על כיסא המלוכה בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה' ומלך שתים עשרה שנה . כנגד זה קובע מל"ב א'יז' את עלייתו של יהורם בשנת שתיים ליהורם בן יהושפט . הסתירה בין סינכרוניזמים אלה מעלה גם קשיים בעניין אורך מלכותו של יהורם מלך ישראל . אם עלה יהורם הישראלי על כיסא המלוכה בשנת שתיים ליהורם מל ך יהודה' ונהרג בידי יהוא עם אחזיה בן יהורם מל ך יהודה כאחד' נמצא שארכה מלכות יהורם הישראלי שמונה שנים בלבד' שהרי יהורם מל ך יהודה לא מל ך אלא שמונה שנים ואחזיה נהרג בשנתו הראשונה . על קשיים כרונולוגיים אלה' השלובים בכלל קשיי תיאום הסינכרוניזמים שבין מלכי יהודה וישראל בתקופה זו ע"ע אחאב ; יהוא ; יהורם' בן יהושפט' מל ך יהודה ; כרונולוגיה . מלכותו של יורם עמדה בסימן המלחמה בשכניו : מואב' ארם' וכנראה גם אשור . בראשית מלכותו ערך יורם מסע מלחמה נגד מישע מלך מואב' שפרק מעליו את עולה של ישראל עם מיתתו של אחאב . למלחמה זו . המתוארת בפירוט במל"ב ג'ד כד' הצטרפו יהושפט מלך יהודה והנציב היהודי באדום' המכונה באותו מקור בתואר "מלך אדום . " מאחר שמישע הצליח כנראה להשתלט על כל ארץ המישור שמצפו...  אל הספר
מוסד ביאליק