יהורם, יורם.

— א ) אחד מבני משה . נמנה ( בכתיב ירם ) עם הלויים שהיו נושאי תפקידים בימי דויד ( דה"א כו . כה — . ( ב ) בן תועי מלך חמת ששלחו אביו אל דויד לברך את מל ך ישראל לאחר נצחונו על הדדעזר ( שמ"ב ח' י . ( כאן נקרא בנו של מלך נכרי בשם יורם המורכב ביסוד  אל הספר
מוסד ביאליק