יהועדן, יהועדין.

- אשת יואש מל ך יהודה ואם אמציה בנו שמל ך אחריו ( מל"ב יד'א ב ; דה"ב כה'א . ( בשבעים A למל"א : , Icoadeiv כלומר : יהועדין . N ) hoadei / 1 : B הפך ל 1 א . ( בדה"ב y-j . hovaa : B ; Iomdev : A תמיד : . ioadan לכתיב יהועדין שבסי מלכים השווה את שם העצם הפרטי עךין ( עזי ב'טו ; ח'ו ; נחמי ז'כ ; י \ ז . < אבל אין הדבר מתקבל על הדעת שכוונת השם לומר שהי עדין' כלומר מעודן' רגיל בתענוגות החיים ( ישי מז'ח . ( לדעתו של נות יהועדן לשון עדן היא' בהוראת תענוג' נעימות החיים' והשורש עדן כאן מקביל לשורש הערבי ע'דן . ואולי מורה הניקוד עדן במשקל פעל על פעולת האל' והוראת השם היא שהי מעדן' כלומר נותן חיים נעימים . אכל ייתכן שהכוונה לא לשורש ע'דן אלא לשורש עדן' בעי"ן פשוטה- שמשמעותו בכתבי אוגרית השקאת האדמה המיוחסת לבעל , V , 11 AB ) שוי . ( 68 ' 67 הוא נמצא לדעתו של קאסוטו גם במקרא בשם גן עדן ובתה' לו'ט : ונחל עדניך תשקם' ולפי זה תהיה הוראת השם : הי משקה את האדמה' מוריד את הגשם . וע"ע עדין ; עדן ; עדנא . קאסוטו , מאדם עד נח , NOTH , 1 PN , 166 ; RYCKMANS 1 , 158 59 ש-ל  אל הספר
מוסד ביאליק