יהועדה.

—בן אחז בן מיכה בן מריבעל בן יהונתן בן שאול ( דה"א ח'לג לו . ( משמות שלושת בניו : עלמת' עזמות וזמרי ' שני הראשונים ידועים כשמות מקומות בארץ בנימין והשלישי כשם ואדי ( וע"ע . 1 זמרי , ד ; עלמון ; עזמות . ( בשבעים . Ianada : A בשבעים B באים' במקום השם האחד' שני שמות : ; lad xal Iada אבל מסתבר' שאין lad אלא כפל גרסה של , Iada היינו : נץיה . ברשימה המקבילה בדה"א ט'מב' שמו יערה ; בשבעים AB ( שם . Iada : ( לדעתו של נות השתבשו השמות יהועדה ויעדה מן השם המקורי ; עךה' שהוא שם תיאופורי מקוצר , שנגזר מן השורש עדה , קשט . אבל ההקבלה הברורה בין השמות יהועדה ואלעדה מכריעה לצד מקוריותו של השם יהועדה' ואין בכך כלום שניקוד היסוד עדה שונה הוא בשני השמות . על השם יהועדה ועל השמות הקרובים לו ע"ע אלעדה . 4 יל NOTH . IPN . 204 ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק