יהוסף.

- עי' יוסף . התיאופורי הישראלי יו . אבל בדה"א יח'י ' בא שמו של אותו בן מל ך בצורת הדורם' המורכבת ביסוד התיאופורי הכנעני הארמי הדו' היינו הדד' בעל . צורת השם hddovoav שבשבעים לשמ"ב נולדה כנראה מתוך עירובן של שתי הצורות הבאות בנוסח המסורה . קיום שתי הצורות במסורה מעלה את הסברה' שאנשי חמת זיהו את אלהי ישראל עם האלהות העיקרית שלהם . ויש סמוכין להשערה זו בכתובות של סרגון מל ך אשור' שקצתן מכנות את מלך חמת בשם di 1 au-t > i וקצתן בשם di . 11 u-bi כנגד זה חוקרים רבים דוחים את הצורה יורם מפני הדורם בשמו של בן מל ך חמת בימי דויד ומפרשים את השם di 1 au-t > i שבכתובות סרגון כשם ישראלי ( וע"ע חמת ;( מהם שמשערים שאוזורפטור זה של כיסא המלוכה בחמת בא מארץ ישראל , ומהם שרואים בתופעה זו סימנים של השפעה ישראלית בארץ חמת , שראשיתה בימי דויד . - ג ) בן אחאב מל ך ישראל' וע"ע . - ד ) בן יהושפט מלך יהודה' וע"ע . השם נמצא בחותם : ליורם זמריה ( עיי כרך ב , טור . ( 932 השם מורכב מן היסוד התיאופורי יו והתוספת רם . והשווה אליו את השמות : הדורם ( ע"ע ;( בעל רם' שבכתובות הפיניקיות ; אלרם , שבכתובות דרום ערביו...  אל הספר
מוסד ביאליק