יהונתן, יונתן, בן שאול.

- בנו בכורו של מלך ישראל ( שמ"א יד'א ; דה"א ה'לג . ( בראשית מלכותו של שאול אביו' בעת המרד נגד הפלשתים , כבר עמד בראש חלק מצבא ישראל ( שמ"א יג-יד . ( היה תומך בדויד וסייע בידו להימלט מחמתו של שאול רודפו ( שם יח' א ד ; יט'א ז ; כ ; כג'טו יח ) , ונהרג עם שאול אביו במערכה נגד הפלשתים בגלבוע ( שם לא ' ( ועיי לקמן . אף על פי שיהונתן הוא אחת הדמויות המרכזיות בסיפורי מלכות שאול שבס' שמואל' אין לו באותם תיאורים עמידה בפני עצמו' אלא הוא בא תמיד כבן לוויה לשאול ודויד . שלא כשאול ודויד' אין יהונתן דמות ריאלית' על החיוב והשלילה שבה' אלא דמות אידיאלית' שכולה אור וטוב : בן המלך הגיבור' העשוי ללא חת' והרע הנאמן ללא סייג . הסופר מעמיד אותו בניגוד בולט לשאול אביו , שאלהים מאס בו מהיות מלך על ישראל ורוח רעה פקדה אותו . בתיאור דמותו של יהונתן מצויים מוטיבים סיפוריים מובהקים : העזתו של בן המלך הגיבור' המבקיע אל מצב פלשתים במכמש באין עמו אלא נושא כליו בלבד ( שמ"א יד'א טז ;( עבירתו שלא מדעת על שבועת אביו שהשביע את העם שלא יאכל לחם ביום הקרב ( שם " שם' כד ואילך ;( הידידות בין יהונתן ודויד' ונתינת יהונתן את מ...  אל הספר
מוסד ביאליק