יהונתן, יונתן.

-א ) בן גרשום ( שופי יח'ל ' ( איש לוי מבית לחם יהודה . היה כהן בבית מיכה שבהר אפרים' ונסתפח על בני דן בנדודיהם לצפון הארץ' וסופו שנעשה כהן במקדש אשר בדן , והוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ . בנוסח המסורה הנו"ן של מנשה' אביו של גרשום' תלויה ( מ נ שה , ( וע"ע מנשה . וכבר הכירוחז"ל ( ב"ב קט , ב , ( שכתוב זה מכוון לנכדו של משה ( עי' שמי ב'כב ' ( ולא באה האות התלויה אלא מפני כבודו של משה . - ב ) בנו בכורו של שאול המלך , וע"ע יהונתן כן שאול - . ג ) דודו של דויד' יועץ , איש מבין וסופר ( דה"א כז'לב . ( לא בכל מקום דוד הוא אחי האב' ופעמים באה מלה זו לציין קרבה משפחתית בלבד' ולפיכך אפשר שאין יהונתן זה דודו של דויד אלא בן דודו' והוא אחד עם ד ; וע"ע דוד' דודה ; יועץ . — ד ) בן שמעה ( כתיב : שמעי ) אחי דויד . הוא שהרג ענק פלשתי מבני הרפה אשר חירף את ישראל ( שמ"ב כא , כ כא - . ( ה ) מן הגיבורים אשר לדויד , בשמ"ב כג'לב לג , הנוסח : בני ישן יהונתן ס ( סתומה ) שמה ההררי , ואילו בדה"א יא'לד , כתוב : בני השם הגזוני יונתן בן שגה ההררי . בשבעים B בא במקום שגה : ZwXa , : n , Zafima : Luc . ו...  אל הספר
מוסד ביאליק