יהוכל, יוכל.

- בן שלמיה ; הוא וצפניהו הכהן הלכו בימי המצור של הכשדים בשליחותו של צדקיהו מל ך יהודה אל ירמיהו לבקש ממנו שיתפלל לשלום העם ( ירי לז'ג , ( לאחר מכן היה בין הדורשים להמית את הנביא ( יר' לח'א . ( אפשר הוא אחיו של יראייה בן שלמיה בן חנניה' שהיה אף הוא ממתנגדיו של ירמיהו הנביא ( שם לז'יג . ( בשבעים כתוב על פי הרוב : . ! coaxal השם יהוכל נמצא גם על כד מתל א צאפי . אין ספק שבעלי המסורה ראו בשם יהוכל את צורת העתיד של הפועל יכל , ובעקבותיהם הסבירו נות כשם תיאופורי מקוצר מעניין בקשה : יראה אלהים את יכלתו . יש להשוות לכאן את השם יכליהו' ויוצא פירושו : יהו יכול , כלומר הוא בעל יכולת . אבל צורת יהוכל אי אפשר לפרשה אלא מבניין הפעיל , על משקל יהושיע ( שמ"א יז'מז , ( יהודה ( נחמי יא , יז . ( והרי לא מצינו את הפועל יכל ששימש בהפעיל על כן אפשר שמו' טב לנקד יוכל' או יהוכל , כלומר י ( ה ) ו כל ( כלכל ' ( בבניין קל . לפי הסבר זה נגזר השם מן השורש בול והוראתו כהוראת הפועל האכדי , kuiiu השכיח בכינויי אלים' כגון :  אל הספר
מוסד ביאליק