יהויקים, מלך יהודה.

— בנו של יאשיהו מלך יהודה . פרעה נכו המליכו לאחר שאסר את יהואחז אחיוברבלה והוליכו למצרים . מל ך אחת עשרה שנה 598—609 ) לפסה"נ ; מל"ב כג'לו ; דה"ב לו'ה ; וע"ע כרונולוגיה . ( שלושה חדשים ועשרה ימים לאחר מותו' בכי באדר 597 לפסה"נ' נפלה ירושלים בידי נבוכדראצר שהגלה בבלה את יהויכין בנר המולך אחריו . מכאן שמת יהויקים בחודש מרחשוון' שנת 598 לפםה"ב . יהויקים היה בן עשרים וחמש שנה במלכו וגדול בשנתיים מיהואחז אחיו שמלך לפניו ( השווה מל"ב כג'לא'לו . ( בשלשלת היוחסין של בית דויד שבאה בדה"א ג'טו' נמנה יהויקים שני בבביו של יאשיהו' לאחר יוחנן הבכור' שלא שימש ב מלוכה ( וע"ע יהואחז ; יהוחנן' יוחנן . ( שם אמו של יהויקים — זבודה בת פדיה מן רומה ( מל"ב כג'לו ' ( וכנראה מוצא משפחתה מן הגליל ( ע"ע ארומה ב . ( ואפשר שגם דבר זה היה מן הגורמים' נוסף על הטעמים המדיניים ( וע"ע יהואחז ' ( שמכוחם המליך העם לאחר מות יאשיהו את יהואחז הצעיר' בנה של חמוטל בת ירמיהו מלבנה ( מל"ב כג'לא ' ( ששורש משפחתה ביהודה' ולא את יהויקים הגדול ממנו . מאותו טעם העדיף פרעה נכו את יהויקים ' שקשריו עם המשפחות ה חשובות ביהודה לא היו חז...  אל הספר
מוסד ביאליק