יהויקים, יויקים, יוקים.

-א ) מלך יהודה , וע"ע . - ב ) כהן גדול בימי בית שני . הוא בנו של ישוע בן יהוצדק ואביו של אלישיב . שמו נכתב יויקים ונזכר ברשימת הכהנים הגדולים שבסי נחמיה ( נחמי יב ' (\ ובאותו פרק מובאת גם רשימת כהניםדאשי בתי אבות שבימיו ( שם'יב כא — . ( ג ) יוקים , מבני שלה משבט יהודה' נמנה עם אנשי כזבא ( ע"ע . 1 אכזיב ; והשווה ברי לח'ה ) בפסוק הסתום שבדה"א ד'כב' שנאמר שם עליהם : אשר בעלו למואב וישבי לחם . לדעת קליין יוקים ואנשי כזבא הם מן . היוצרים ... עם המלך במלאכתו , הנזכרים בפסוק הבא אחריו . לעניין היחס שבין יוקים זה לבין אליקם נער יוכן , הידוע מטביעות החותמת מסוף ימי בית ראשון , ע"ע אליקים . יוקים הוא צורה מקוצרת של יויקים' וכך גם בחותמת : לעשיו בן יוקם . בשבעים בא השם בצורתו הבלתי מקוצרת , . Icuaxei . fi לפירוש השם ע"ע אליקים ; יקמיה . וע"ע יהודה ; ישבי לחם .  אל הספר
מוסד ביאליק