יהודית, ספר יהודית.

— אחד הספרים החיצונים ש נשתמרו בתרגום השבעים . לפי השבעים A מקומו של הספר בין סי טוביה לסי עזרא אי ; 7 כ — £ - בין סי טוביה לס' חשמונאים אי . הנוסח העברי שבוודאי הוא מקורו של הספר ( ועי' לקמן' נו ([ לא הגיע לידינו' וכנראה כמר אבד בתקופה קדומה ( השווה . ( Epistoia ad Africanum c . 13 origenes , היירונימוס כבר תרגם את ס' יהודית מתוך קיצור ארמי ( ועי' בהקדמה לתרגומו . ( המדרשים המכונים בשם יהודית' שהגיעו אלינו מימי הביניים' הם מן המאות הט' הי' לסה"נ ( ועיי לקמן' נז . ([ נא ] תוכן הספר וחלוקתו . — פרק א . — נבוכד נאצר מלך אשור המושל בנינוה' נלחם בארפכשד מלך מדי ולבני בריתו בבקעת רגאו , Payav ) א'ה . ( לפני צאתו למלחמה הוא שולח שליחים לפרס ולארצות המערב ( תילך' דמשק' לבנון . מול הלבנון' חבל הים' הכרמל' הגלעד והגליל העליון ועמק יזרעאל ... ושומרון וירושלים ובטני וקןדש ומבצרי מצרים עד בואכה גבול כוש ' ( לבקש מן הארצות האלו שייחלצו לעזרתו . הן מסרבות' ונבוכדנאצר יוצא למל  אל הספר
מוסד ביאליק