יהודית.

— בת בארי החתי אחת מגשיו של עשו ; היא נז' כרת בבר' כו'לד' בלבד' ולא ברשימות ייחוסי בני אדום' וע"ע אדום ( ייחוסי בני אדום . ( על אף מוצאה החתי בא שמה בצורה שמית' והשווה לשם זה את שמה של בשמת בת אילון החתי ' אשה אחרת של עשו . לדעתו של נות השם יהודית מעיקרו כינוי הוא' שבא להורות על האשה שנולדה בארץ יהודה או שהיתה גרה שם . ושמא צורת נקבה היא של השם יהודה ( ע"ע . ( הבתולים על בשמת בת אילון החתי ועל יהודית בת בארי החתי הם העדויות היחידות על הימצאו של יסוד חתי כארץ אדום . אבל ריבוי חילופי הגרסה בין חתי ' חוי וחורי במקרא יש בו כדי לגרוע מערכה של עדות זו . וע"ע אדום ; חוי . N 0 TH , IPN , 232 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק