יהודי.

— בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי . אותו שלחו השרים אל ברוך כן נריה שיבוא ויקרא לפניהם את מגילת ירמיהו ( יר' לו'יד ) ואחר כך שלח אותו המלך להביא את המגילה ולקראה באזניו ( שם' כא כג . ( לדעתו של ייבין הפליג הכתוב במניין ייחוסו עד אבי סבו' כדי להבדיל בין שלמיהו זקנו לשלמיהו בן עבדאל ( שם , כו ) ולשלמיה אבי יראייה ( ירי לז'יג . ( אבל הרי לא היה מקום לטעות אילו נקט הכתוב את הלשון הקצרה והרגילה יהודי בן נתניהו . ולפיכך יש מציעים לתקן : את יהודי בן נתניהו ואת שלמיהו בן כושי . נות מפרש את השם יהודי ככינויו של איש יהודי שנולד בארץ יהודה / או שגר בה . אבל אפשר שאין יהודי אלא חילוף צורה של השם יהודה . וע"ע יהדי ; יהודה ; יהודית . ש . ייבין , תרביץ יב ( תש"א NOTH , IPN , 232 258 , ( ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק