יהודה הירדן.

- בתיאור גבול נחלתו של נפתלי נאמר : ופגע בזבולון מנגב' ובאשר פגע מ ; ם וביהודה הירדן מזרח השמש ( יהו' יט'לד . ( בשבעים AB נשמטה התיבה וביהודה' ושיעור הפסוק בתרגומם : ובירדן מזרח השמש' אבל \ -y \ Zuc . -j נוסח התרגום שווה לנוסח המסורה . חוקרים רבים ביקשו ליישב את השם יהודה כדיטוגרפיה לתיבת הירדן או כשם אחר שנשתבש' אכל אין צורך בכך , שהרי אפשר שהוא שם מקום בגליל' כדרך שאנו מוצאים מקום ששמו יהד בנחלת דן' בבקעת אונו ( וע"ע ;( ובחרסי שומרון ( מס' ( 51 נזכר אחא היהדוי . [ ידין מפרשו ככינוי שניתן לאיש על שם מקום יהוד או יהודה' ואפשר לזהות את המקום עם חירכת להודא ונכי להודא' הנמצאת כ 9 ק"מ מצפוךמזרח לשומרון . תומסון הציע לזהות את יהודה הירדן עם נבי הודא ( ובסקר האנגלי : סיד הודא ) שבמזרח החולה' ti"p . 7 . 5 מדרום מזרח לדן ( היא ליש' וע"ע . ( מקום זה קדוש לערבי הסביבה המייחסים אותו ליהודה בן יעקב . בוודאי נתקדש נבי הודה בדרך האיטיולוגית הרגילה' כלומר שבזכות שמו ביקשו התושבים המאוחרים לקבוע שם את קבר יהודה' כמו שנהגו הערביים  אל הספר
מוסד ביאליק